Resultaten 2017-2018

  • 120 Jongeren zijn gestart met werken
  • 20 jongeren zijn gestart met een opleiding
  • 35 jongeren zijn gestart met een hulpverleningstraject