Inkomen

BIJSTANDSUITKERING AANVRAGEN – JONGER DAN 27 JAAR

Als je jonger bent dan 27 jaar moet je de gemeente om een uitkering aan te vragen. Die uitkering krijg je niet gelijk. Je moet eerst vier weken zelf op zoek naar een opleiding of betaald werk. Lees hier hoe het werkt.

Jonggilzerijen inkomen

STAP 1

BIJSTAND AANVRAGEN VIA WERK.NL
  • Ga naar werk.nl, log in met uw DigiD en volg de instructies op de website.
  • Na het versturen van het formulier op werk.nl, belt u naar het klantcontactcenter op 140161 om een afspraak in te plannen met de jongerenconsulent.
  • Heeft u geen DigiD? Ga direct naar digid.nl voor het aanvragen van DigiD. Bel daarna 140161  en geef door dat uw DigiD is aangevraagd, zodat een meldingsdatum voor uw uitkering wordt geregistreerd. Binnen 5 werkdagen ontvangt u uw DigiD.

U kunt de online aanvraag niet meteen afronden. Voor alle jongeren geldt eerst een zoektermijn van 28 dagen. Het is wel belangrijk dat u zich eerst meldt zich op werk.nl. Meldingsdatum is later ingangsdatum uitkering.

STAP 2

BEL VOOR EEN AFSPRAAK MET DE JONGERENCONSULENT

Tijdens het gesprek bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te werken. Na het adviesgesprek ga je eerst zelf 4 weken op zoek naar werk, school of een combinatie die voor jou werkt. Zodat jij zo snel mogelijk weer op eigen benen staat. Jongerenconsulenten helpen je daarbij. Hier worden ook afspraken over gemaakt. Deze zoektijd duurt 28 dagen.

STAP 3

ZOEKTIJDPERIODE AFGEROND

Lukt het je niet om werk en/of een opleiding te vinden binnen 28 dagen, maak dan bij je jongerenconsulent een tweede afspraak. Tijdens het gesprek bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te werken. Jouw talenten staan hierbij voorop. Ook moet je tijdens dit gesprek laten zien dat je je aan de afspraken hebt gehouden die tijdens het adviesgesprek zijn gemaakt. Neem daarom alle bewijzen mee naar het gesprek zoals je inschrijving voor een opleiding, sollicitatiebrieven of inschrijvingen bij uitzendbureaus.

Samen met je jongerenconsulent maak je een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat de gemeente van jou verwacht en welke ondersteuning je van de gemeente kunt verwachten.

STAP 4

INDIENEN AANVRAAG BIJSTANDSUITKERING

Bij het tweede gesprek neem je je DigiD code mee. U keert dan terug naar werk.nl en kunt u de online aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.

REGELS WAARAAN JE JE AAN MOET HOUDEN

Er wordt van je verwacht dat je al je verplichtingen nakomt die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Ook moet je alle relevante informatie direct aan ons doorgeven, om misstanden te voorkomen. Denk hierbij aan verhuizen, werken, kinderen, samenwonen en dergelijke. Verder moet je afspraken met je consulent of gemeente Gilze Rijen nakomen en wordt er verwacht dat je er alles aan doet om werk te vinden en passend werk aan te nemen. Wanneer je onvoldoende meewerkt of je je niet aan bovenstaande regels houdt, kunnen we je ondersteuning (tijdelijk) intrekken, je uitkering verlagen of (tijdelijk) stopzetten.